Sektörde 35. yılımız!

KARDEMİR GENEL MONTAJ-DEMONTAJ İŞLERİ


Kardemir fabrika sahasını kapsayan genel montaj-demontaj işleri, tesisin sürekli iyileştirilmesi ve güncellenmesi için kapsamlı bir bakım ve onarım programını içermektedir. Bu işler, fabrikanın genel verimliliğini ve güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır. İş kapsamında yer alan ana faaliyetler şunlardır:


1. Yeni Çelik Konstrüksiyonlar:

   Fabrika sahasında yeni yapılacak çelik konstrüksiyonlar, modernizasyon projeleri ve kapasite artırımı gibi ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmış ve monte edilmiştir. Bu konstrüksiyonlar, mühendislik standartlarına uygun olarak tesisin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere entegre edilmiştir.


2. Demontaj İşlemleri:

   Eskiyen veya güncellenmesi gereken konstrüksiyonlar, boru hatları veya diğer ekipmanlar demonte edilmiş ve gerekli geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmiştir. Bu demontaj işlemleri, tesisin modernizasyonuna ve daha etkili bir altyapıya geçişine olanak tanımıştır.


3. Yenilenecek Boru Hatları:

   Fabrika sahasındaki boru hatları, ihtiyaç duyulan güvenlik ve performans standartlarına uygun olarak yenilenmiş ve monte edilmiştir. Bu işlem, tesisin enerji verimliliğini artırmayı ve işleyişini optimize etmeyi amaçlamaktadır.


4. Eskiyen Sac Kaplamaların Değişimi:

   Eskiyen veya zarar gören sac kaplamalar, dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerle değiştirilmiştir. Bu değişim, tesisin yapısal bütünlüğünü korumayı ve çevresel etkileri azaltmayı hedeflemektedir.


5. İzolasyon İşleri:

   Tesis içindeki izolasyon işleri, enerji tasarrufu sağlamak ve iş güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Isı kayıplarını minimize etmek ve çeşitli proseslerin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için özel izolasyon malzemeleri kullanılmıştır.


Kardemir genel montaj-demontaj işleri, tesisin sürekli gelişimini desteklemek ve rekabet avantajını sürdürmek için önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmalar, fabrikanın teknolojik altyapısını güncel tutmayı, çevresel etkileri azaltmayı ve operasyonel mükemmelliği artırmayı hedeflemektedir.

KARDEMİR YÜKSEK FIRINLAR SAHASI ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALAT VE MEKANİK MONTAJ İŞLERİ


Kardemir Yüksek Fırınlar Sahası'nda gerçekleştirilecek olan çelik konstrüksiyon imalat ve mekanik montaj işleri, tesisin işleyişini ve güvenliğini artırmak, mevcut ekipmanları güncellemek ve genel olarak operasyonel etkinliği artırmak amacıyla planlanmıştır. Bu kapsamlı işler şu ana başlıkları içermektedir:

1. İSG Uygunsuzluklarının Giderilmesi:
   İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) standartlarına uygunluk sağlamak adına sahada tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi. Bu kapsamda, tesis içindeki potansiyel tehlikelerin azaltılması ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

2. Çelik Konstrüksiyon İmalatı:
   İhtiyaç duyulan her türlü çelik konstrüksiyonun imalatı, mühendislik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, yeni yapılacak konstrüksiyonlar veya mevcut yapıların güçlendirilmesi için özel tasarımları içermektedir.

3. Çelik Konstrüksiyon Mekanik Montajı:
   İmal edilen çelik konstrüksiyonların sahaya taşınması ve montajının gerçekleştirilmesi. Bu işlem, titizlikle planlanan montaj süreçleri ve uygun ekipmanların kullanımını içermektedir.

4. Makina Bakım Grubu Konstrüksiyonları:
   Sahadaki makina bakım grupları için ihtiyaç duyulan çelik konstrüksiyonların tasarımı, imalatı ve montajı. Bu konstrüksiyonlar, makine bakımının daha etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere planlanmıştır.

Bu işlerin gerçekleştirilmesiyle, Kardemir Yüksek Fırınlar Sahası'nda iş güvenliği standartlarına uygunluk sağlanacak, tesisin dayanıklılığı artırılacak ve operasyonel verimlilik artacaktır. Bu tür projeler, bir tesisin sürekli iyileştirilmesi ve güncellenmesi için önemli bir rol oynar.KOK FABRİKALARI 1-2 ve 3-4 BATARYALARI ENDÜSTRİYEL KOK GAZI HATLARI DEĞİŞİMİ


Kardemir Kok Fabrikaları, endüstriyel kok gazı hatlarında gerçekleştirilen değişim işlemi ile tesisin verimliliğini ve güvenliğini artırmayı hedeflemiştir. Kok fırınlarında kullanılan iki farklı gaz, kok gazı ve yüksek fırın gazıdır. Bu gazlar, ısıtma işlemlerinde 30'ar dakika arayla sırayla kullanılarak homojen bir ısıtma ortamı sağlanır.

Özellikle kok gazının kokusuz olması, gaz kaçaklarını tespit etmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle, gazın içine naftalin gibi kokulu katkı maddeleri eklenir. Gaz halindeki naftalinler zaman içinde katılaşıp boru çapında daralmaya, incelmeye ve çürümeye neden olabilir. Bu durum, zamanla yıpranan borularda sorunlara yol açabilir.

Kardemir, uzman ekipleri ile bu sorunları tespit edip çözmek amacıyla endüstriyel kok gazı hatlarında yenileme çalışmalarını başlatmıştır. Yıpranan borular, tesisin işleyişine zarar vermeden, aynı zamanda iş güvenliği önlemleri alınarak uzman ekipler tarafından yenilenmiştir. Bu süreç, tesisin güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırarak, sürdürülebilir bir üretim ortamının oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

Kok Fabrikaları tarafından gerçekleştirilen bu endüstriyel kok gazı hatları değişimi, tesisin enerji verimliliği, güvenlik standartlarına uyumu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adımdır.KONVERTÖR GAZ YIKAMA VE GAZ YAKMA BACALARI DEĞİŞİM İŞİ


Kardemir Çelik, çelik üretim kapasitesini arttırma hedefleri doğrultusunda önemli bir yatırım gerçekleştirmiştir; 90 tondan 120 tonluk konvertör değişimi. Bu yatırım kapsamında, mevcut bacaların demontajının yapılması ve yerine yeni bacaların montajının gerçekleştirilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.

Gaz yıkama bacası, uzun süreli kullanım sonucu içinde çamurumsu tabakalar biriktirmiş ve kule verimini düşürmüş durumda bulunmaktaydı. Aynı şekilde, gaz yakma bacası da uzun süreli kullanımdan dolayı yıpranmış ve işlevselliğini kaybetmiş durumdaydı.

Değişim işlemi, uzman ekipler tarafından titizlikle yönetilmiş ve güvenlik standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Demontaj sürecinde eski bacaların çıkartılması, yerine yeni bacaların montajı ve uygun bir şekilde entegrasyonu sağlanmıştır.

Bu değişim işlemi, çelik üretim sürecindeki kritik bir aşama olan gaz yıkama ve gaz yakma bacalarının verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Yeni bacaların kullanıma geçirilmesi, tesisin enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve üretim kapasitesindeki artışa önemli bir katkı sağlamaktadır. Kardemir Çelik, sürekli iyileştirme ve modernizasyon anlayışıyla, çelik endüstrisindeki lider konumunu güçlendirmeye devam etmektedir.ÇELİKHANE 3. NOLU POTA FIRINI ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE MEKANİK EKİPMAN MONTAJI


Çelikhane 3. nolu pota fırını, üretim kapasitesi arttırma yatırımı kapsamında gerçekleştirilen önemli bir projedir. Bu projede, yenilenen ve kapasiteleri arttırılan yüksek fırınlar ile konvertörlerin üretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak tasarlanan yeni pota fırınının çelik konstrüksiyon ve mekanik montaj işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Projenin kapsamında şu ana başlıklar öne çıkmaktadır:

1. Pota Fırını Ana Platformu:
   Yeni pota fırınının temel taşı olan ana platform, özel çelik konstrüksiyon malzemeleri kullanılarak titizlikle inşa edilmiştir. Platformun sağlam ve dayanıklı olması, fırının uzun vadeli ve güvenilir çalışmasını sağlamaktadır.

2. Malzeme Besleme Sistemi:
   Üretim sürecinin başlangıcında önemli bir rol oynayan malzeme besleme sistemi, pota fırınının verimliliği için tasarlanmış ve montajı gerçekleştirilmiştir.

3. Toz Toplama Sistemi:
   Çevresel faktörleri göz önünde bulunduran bir yaklaşımla, pota fırınından çıkan tozların etkili bir şekilde toplanması ve kontrol edilmesi için özel bir toz toplama sistemi entegre edilmiştir.

4. Pota Elektrod Standı:
   Elektrot sisteminin güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için pota elektrod standı, mühendislik standartlarına uygun olarak monte edilmiştir.

5. Pota Soğutma Sistemi:
   Yüksek sıcaklıklara maruz kalan pota fırınının soğutma ihtiyacını karşılamak üzere özel bir soğutma sistemi entegre edilmiştir. Bu sistem, fırının uzun vadeli performansını artırmak için tasarlanmıştır.

Bu çelik konstrüksiyon ve mekanik ekipman montajı işlemi, üretim kapasitesi arttırma yatırımının başarıyla tamamlanmasına katkı sağlamaktadır. Çelikhanedeki modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları, tesisin rekabet gücünü artırmak ve sektördeki lider konumunu sürdürmek adına önemli adımlardır.